Politica de confidențialitate

I. Generalități

Site-ul www.novaporta.md (în urmare „site”), dedicat serviciilor de furnizare a produselor în mediul online, aparține companiei Bunescu Plus S.R.L, cu sediul în Mun.Chișinău, str Uzinelor 11/W. Prin utilizarea site-ului www.novaporta.md acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în urmare.

Acesta legitimatie se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe oricare ni le furnizați în mod nemijlocit sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a infaptui modificări sau actualizări deasupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi continuu accesată la adresă web.

Bunescu Plus S.R.L este conștientă de insemnatate protejării informațiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de fată stipulează valoare absoluta în care utilizăm aceste date.

De asemanator, recomandările Dumneavoastră sunt şi vor fi cuprinzator binevenite – vă rugăm (şi vă mulţumim prealabil) să utilizaţi cu încredere adresa reclamații@novaporta.md pentru a ne expedia idei, sugestii, păreri sau reclamaţii.

II. Preluarea datelor

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor oferite prin intermediul site-ului - va fi necesitate să ne furnizaţi informaţii personale.

Toate produsele și serviciile prezentate pe www.novaporta.md pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare VISA și MasterCard prin conexiunea securizată Paynet.md al companiei PayNet bd. Decebal 6, mun. Chișinău, Moldova. www.novaporta.md se obligă să nu divulge datele personale către persoane sau companii terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Datele sunt preluate abia în cazul când acceptaţi benevol şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este necesitate de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a se cuveni de afi analizat, în caz de cerinta.

În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automatic şi un numar de informaţii anonime, fiecare sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

III. Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite doar în sensul utilizării cu reusita a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de trebuinta.

În plus, vor  cuveni a fi folosite pentru a vă oferi noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

IV. Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, Bunescu Plus S.R.L nu va  dezvalui unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legeatunci când transmiterea acestor date este integral necesară.

Dumneavoastră sunteţi raspunzator de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se executa cu sau fără voia Dumneavoastră.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Din păcate niciun schimb de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuşi, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranţa informaţiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.

V. Cookies

Fişierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul inflexibil al vizitatorului, cu scopul stocării anumitor informaţii. Cookies reprezintă un nivel industrial şi sunt utilizate pe largime de majoritatea site-urilor web, inclusiv de al nostru (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie a da adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile Dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. Reţineţi însă că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilităţi ale serviciilor.

VI. Accesul la date

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o pace corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi gasi informaţii incorecte inspre Dumneavoastră – vă rugăm (şi vă mulţumim prealabil) să ne contactaţi pentru  a infaptui modificările necesare.

În surplus - angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi Bunescu Plus S.R.L. El reglementează valoare absoluta de fo-losinta de către Dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului www.novaporta.md, având anterioritate în faţa oricărui acord anterior dintre Dumneavoastră şi Bunescu Plus S.R.L.

 

Promoţii